Ρόμβος

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα η επιχείρηση παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δικτυακός Τόπος: www.romvosksp.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτρης Καψάσκης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 698 101 9395

Διεύθυνση: Φανάρι ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Did you like this? Share it: