Σέρρανθος

“Καθόλου άγνωστη δεν είναι η καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στην Ελλάδα, αλλά θεωρούνται νέες καλλιέργειες. Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προσαρμόζονται σε όλα τα εδάφη δίνοντας ικανοποιητική παραγωγή, ενώ το κλίμα και οι εδαφολογικές συνθήκες της χώρας μας είναι από τις ιδανικότερες στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Επιδιώκοντας την εκμετάλλευση της γεωργικής γης, που κατείχαν, με σύγχρονους και παραγωγικότερους τρόπους, εδώ και ένα χρόνο, τα αδέλφια Πέτρος και Θάλεια Καραφύλλη ξεκίνησαν αγροτική επιχείρηση με καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στον κάμπο της Αμμουδιάς Σερρών. Σε μια έκταση 7 περίπου στρεμμάτων, τα φυτά που καλλιεργούν και τα βλέπουμε παρακάτω στις εικόνες είναι: Λεβάντα, Φασκόμηλο, Καλέντουλα, Θρούμπι, Θυμάρι, Σπαθόχορτο ή Βαλσαμόχορτο, Ύσσωπος, Ρίγανη, Μελισσόχορτο . Η καλλιέργεια είναι βιολογική και η συγκομιδή γίνεται με το χέρι.

Για την αποτελεσματικότερη έκβαση της προσπάθειας και την διείσδυση στην αγορά, συστήθηκε με έδρα στις Σέρρες μια ομάδα νέων καλλιεργητών με τη μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ και διακριτική ονομασία “ΣέρρΑνθος”. Στόχος η από κοινού έρευνα και στήριξη για τη σωστή καλλιεργητική πρακτική σε πρώτη φάση και για τη προώθηση μέσω μεταποίησης στο άμεσο μέλλον.”

Σέρρες 621 22, Ελλάδα
https://www.facebook.com/serranthos

Did you like this? Share it: