Σπάρτακος

Ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» με το διακριτικό τίτλο « ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

Ο συνεταιρισμός μας έχει αυτή την στιγμή 16 μέλη, η έδρα του συνεταιρισμού βρίσκεται στο Μικρό Κρανοβούνιο του Δήμου Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ο συνεταιρισμός μας θέλουμε να λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα ιδεών, επικεντρωμένη στις αρχές της διατροφικής και ενεργειακής αυτάρκειας, και στην πορεία αυτές να μετασχηματιστούν σε επιχειρηματικές ιδέες και οικονομικά βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις που θα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία ασφαλή , ποιοτικά , φθηνά προϊόντα και υπηρεσίες και θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα θα αποτελέσουν και δείγματα καλής πρακτικής στον νέο συνεταιριστικό αγροτικό χώρο που διαμορφώνεται και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα ως βασικού παραγωγικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

http://www.spartakos.eu
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +30 253 1500 253
ΦΑΞ : +30 253 1500 254
e-mail : info@spartakos.eu
Skype ID : spartakos.koinsep

Did you like this? Share it: