Σπείρα γης

Κοινωνικός Συνεταιρισμός στην Πιερία. Προώθηση των αξιών και πρακτικών της οικολογικής γεωργίας και διαβίωσης, Για μια φυσική ζωή

Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη γη που μπορεί να βλάψει τη Φύση.

Άρα έχει και τη δυνατότητα να επιδράσει θετικά στη Φύση.

Σπείρα Γης ~ Ιδέα

Δημιουργήσαμε μια ομάδα, έναν Κοινωνικό Συνεταιρισμό. Μέσα από τη ζύμωση ιδεών και δράσεων γύρω μας εμπνευστήκαμε, αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής η Ιδέα για επαναφορά της ισορροπίας στην Φύση και ταυτόχρονα την αειφορία.

Όνειρό μας η παρουσία του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον με σεβασμό και θετική δράση, η επανένταξή του μέσα στον Κύκλο της Φύσης μέσα από γνώση παλαιά και ταυτόχρονα φρέσκια οπτική.

Βασικό μέσο για την πραγμάτωση του Ονείρου, η διαδικασία ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών με ομάδες και ανθρώπους με φιλοσοφία συμβατή.

Η ανακάλυψη των Ενεργών Μικροοργανισμών από έναν επιστήμονα στην Ιαπωνία, γεννάει την ελπίδα πως η Υγεία και η Ισορροπία μπορούν να επιστρέψουν με τη δημιουργική ομαδική δράση των ανθρώπων που οραματίζονται έναν κόσμο αλλιώτικο, βασισμένο σε αξίες όπως η συνεργασία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, που ακολουθεί τη φυσική ροή. ‘Οπως τα τρία είδη των διαφορετικών Ενεργών Μικροοργανισμών συνεργάζονται μεταξύ τους και επαναφέρουν ζωτικότητα και Ισορροπία όπου χρησιμοποιούνται, έτσι ας πράξουμε..

Στόχοι της ομάδας

* Διάδοση της δράσης των Ενεργών Μικροοργανισμών, στο επίπεδο των νοικοκυριών και το πιο ευρύ, των κτηνοτρόφων, αγροτών , με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων περί της μη χρήσης χημικών ουσιών και την επίδραση στο γύρω περιβάλλον.

* Η δημιουργία ενός ανοικτού στον κόσμο, εκπαιδευτικού αγροκτήματος. Θα σχεδιάσουμε τμήματα καλλιεργειών με όλους τους φυσικούς – οικολογικούς τρόπους καλλιέργειας, με διερεύνηση της επίδρασης των ΕΜ σε κάθε τύπο και καλλιέργεια, και το κτήμα θα είναι επιδεικτικό των ερευνών και ανακαλύψεών μας.

* Η επανασύνδεση του αστικού και του αγροτικού κόσμου, το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στον αποκομμένο απ τη Φύση και την τροφή του άνθρωπο του άστεως, με σεμινάρια και εκπαιδευτικές δράσεις.

* Η αναζήτηση, ανακάλυψη και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών που θα βοηθήσουν την εκπλήρωση των στόχων μας.

* Σε τοπικό επίπεδο, επιθυμούμε να αναδείξουμε αειφόρες πρακτικές καλλιέργειας, μια νέα οπτική της γεωργίας και της ουσιαστικής σημασίας που έχει στη ζωή, όπως και δράσεις πολιτισμικές αναζωογόνησης και ανάδειξης του κόσμου της υπαίθρου.

* Μέσα από τη νέα οπτική, σαν απώτερος σκοπός φαίνεται η επανάκτηση της Υγείας του Ανθρώπου, της σχέσης του με τη Φύση του, με τους άλλους ανθρώπους, με την ευρύτερη Φύση.. Η προσωπική ανάπτυξη προάγει και την ομαδική, η εσωτερική ισορροπία κινεί την εξωτερική, η γνώση της παράδοσης προσφέρει έμπνευση για δημιουργία νέας παράδοσης, νέας παρακαταθήκης για τις επόμενες γενιές.. Ας αφήσουμε τον κόσμο λίγο πιο κοντά στην Αλήθεια, πιο αναζωογονημένο και ελπιδοφόρο απ ότι τον λάβαμε..

Λ. Δημοκρατίας 34, Αιγίνιο, Πιερίας, 60300
6972221922, 6949339186,6986732511
2310 639 073 – 2310 639 073
contact@speiragis.gr
http://www.speiragis.gr

Did you like this? Share it: