Σπιρτόκουτο

Είναι η πρώτη Αστική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Αλληλέγγυα Οικονομία και τον Πολιτισμό που οργανώθηκε στον Κορυδαλλό. Πρόκειται για μια κολεκτίβα ανθρώπων και αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς οκτώ ανθρώπων. Οι κύριοι σκοποί του ‘Σπιρτόκουτου’ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων όπως και την διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας.

Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού μέσω του ‘Παράταιρου’ είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισμός ‘Σπιρτόκουτο’ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους καταναλωτές μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τα παράγουν και τα προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους και συγχρόνως συμφέρουσες για τους καταναλωτές.

Υπηρεσίες: Καφενείο. Διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (π.χ βιωματικά εργαστήρια τέχνης, ομιλίες & παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής, κατασκευές διακοσμητικών αντικειμένων, ομιλίες για τo περιβάλλον και τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας κ.α.).

Περιοχή: Κορυδαλλός, Αγ. Γεωργίου 30
Email: paratairo@gmail.com
Phone: 211 4060870

Did you like this? Share it: