Στο Α

  • Το Παντοπωλείο ”Στο Α” άνοιξε στο Ναύπλιο στα τέλη Δεκεμβρίου 2012. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια νέων ανθρώπων από την περιοχή μας, ανέργων, παραγωγών και καλλιτεχνών, οι οποίοι ενώθηκαν από τις αρχές του δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου και πιστεύουν ότι οι βασικοί κανόνες της αλληλέγγυας οικονομίας είναι μια ουσιαστική πρόταση για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και μια ουσιαστική απάντηση στα κακώς κείμενα του σημερινού οικονομικού γίγνεσθαι.

    Το Παντοπωλείο ”Στο Α” δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί και διακινούνται από το Δίκτυο Αλληλέγγυου Εμπορίου, αλλά παράλληλα και να συσπειρώσει τοπικούς παραγωγούς προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες ώστε τα τοπικά προϊόντα να ενταχθούν στο εν λόγω Δίκτυο, αποκτώντας έτσι την επιλογή ν’ αναπτύξουν τα μοντέλα παραδοσιακής καλλιέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον και στην εντοπιότητα των ποικιλιών.

    Το Παντοπωλείο ”Στο Α” αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου εγχειρήματος με κοινωνικό προσανατολισμό, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με σκοπό να υποστηρίξει καινοτόμες προσπάθειες και νέους παραγωγούς και με στόχο τη δημιουργία μιας κοιτίδας ανάπτυξης και την υλοποίηση των αρχών της αλληλέγγυας οικονομίας.

  • Τηλέφωνο 2752 027360
  • Email stoanafplio@gmail.com
  • Ιστότοπος www.sto-a.gr
Did you like this? Share it: