Συνεργασία για την Αμοργό

Η Συνεργασία για την Αμοργό ιδρύθηκε το 2014 με βασικό σκοπό τη δημιουργία του Βοτανικού Πάρκου Αμοργού.

Ο οργανισμός μας δημιουργήθηκε με βασικές αρχές τη προαγωγή της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας.

Βασικού σκοποί μας είναι:

*Δημιουργία και λειτουργία του Βοτανικού Πάρκου Αμοργού.
*Προστασία και προώθηση τοπικής βιοποικιλότητας.
*Προστασία και προώθηση φυσικού περιβάλλοντος.
*Υποστήριξη αγροτικής οικονομίας και τοπικής παραγωγής, βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και προώθηση οικοτουρισμού.
*Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Αμοργό.

Ειδικοί σκοποί μας είναι:

-Καταγραφή και έρευνα της τοπικής χλωρίδας σε συνεργασία με επιστημονικές ομάδες και ερευνητικούς οργανισμούς.
-Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των φυτών της Αμοργού.
-Παραγωγή φυσικών και παραδοσιακών προϊόντων.
-Έκδοση βιβλίων με θεματολογία τη χλωρίδα της Αμοργού.
-Προαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευση.

Τηλέφωνο 698 407 1276
Email amorgoscollaboration@gmail.com

Did you like this? Share it: