Συν-Εργεια

Η Κοιν.Σ.Επ. « ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΑ», δημιουργήθηκε από ομάδα 5 ατόμων (Οικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Κοινωνιολόγοι, κ.λ.π.), με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση, την συμβουλευτική υποστήριξη – κυρίως ευπαθών ομάδων του πληθυσμού- την επιχειρηματικότητα και την τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη. Διοικείται από 3μελή Διοικούσα Επιτροπή και στα 3 χρόνια λειτουργίας της έχει συμμετάσχει ως εταίρος στην υλοποίηση 4 σχεδίων ΤοπΣΑ και σε δράσεις που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (μελέτες, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, κ.α.).

1. Σκοπός της ΚοινΣΕπ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΑ» δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:

Επιμόρφωση και πληροφόρηση για την συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική οικονομία
Διοργάνωση ημερίδων – συνεδρίων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
Προώθηση της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης και τοπικής κληρονομιάς και παράδοσης
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
Ανάπτυξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής
Πραγματοποίηση ερευνών και εκπόνηση μελετών

Διευθ.: Σωκράτους 21 Άνω Λιόσια, ΤΚ 13344 – ΑΘΗΝΑ
Website: www.sinergeiakoinsep.gr
email: thedorou@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 6944 417650

Did you like this? Share it: