Συν τοις άλλοις

Η Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση “συν τοις άλλοις” είναι μια ΚΟΙΝΣΕΠ παραγωγικού σκοπού. Συμμετέχουν έμπειροι επαγγελματίες που ειδικεύονται σε Ευpωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα (πχ ΕΣΠΑ), προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, για ιδιώτες, επιχειρήσεις και νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Η ΚΟΙΝΣΕΠ “συν τοις άλλοις ” υποστηρίζει σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές στην Πληροφορική, επικεντρώνοντας στην αιχμή της τεχνολογίας κυρίως στο τομέα του λογισμικού, αναπτύσσει μεθόδους και υλοποιεί επενδυτικά επιχειρησιακά σχέδια για την χρηματοδότηση, την εύρεση και ανάπτυξη νέων αγορών, την καστολόγηση και πιστοποίηση νέων προϊόντων.

Email info@synta-scoop.eu
Phone 6945583880
Did you like this? Share it: