Τέχνης Δρώμενα Αργώ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού σκοπού Τέχνης Δρώμενα Αργώ ασχολείται με τον τομέα του πολιτισμού και της διά βίου μάθησης προσφέροντας καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες. Στόχος της είναι ο πολιτισμός για όλους. Η επιχείρηση φιλοδοξεί να γίνει μια κυψέλη πολιτισμού όπου όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν πολιτιστικά αγαθά και εκπαίδευση σε τιμές αρκετά χαμηλές ώστε η κρίση να μην αποτελεί εμπόδιο ούτε στη διά βίου μάθηση, ούτε στην πρόσβαση των ατόμων σε πολιτιστικά αγαθά.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σοφία Νικολάου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24211 06680 & 697 935 5425
Διεύθυνση: Γαλλίας 80α, ΒΟΛΟΣ

Did you like this? Share it: