Τέχνη Δυτικά της Όχθης

Η Κοιν.Σ.Επ ‘ΤΕΧΝΗ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΧΘΗΣ’ απαρτίζεται από 7 μέλη–εργαζόμενους και 2 εργαζόμενους συνεργάτες (υποψήφια μέλη).

Όλοι οι εργαζόμενοι-μέλη έχουν απασχοληθεί επί σειρά ετών στον δήμο Αιγάλεω, στον Δήμο Χαιδαρίου σε όμορους δήμους, κ.α.

Σκοπός η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων συμφερόντων.

Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον την προώθηση της απασχόλησης την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης.

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συνεταιρισμούς, κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωματεία (ενώσεις), η ίδρυση και η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους,

β) έχουν ανεξάρτητη διοίκηση,

γ) εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων,

δ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και στην εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος” (Jacques Defourny, 2001).

Πολυάριθμοι καλλιτέχνες συνεργάζονται με γνώση και πίστη, για να οργανώσουν τους κατάλληλους χώρους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Εργαστηρίου.

Αποδέκτες είναι όλοι όσοι διαθέτουν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους για να αναπτύξουν τη φαντασία τους, για να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους, για να μάθουν για την πλούσια παράδοση και το μοναδικό πολιτισμό του τόπου μας αλλά και άλλων χωρών.

Επίσης, είναι όσοι θεωρούν ότι η συνεργασία απαιτεί άσκηση και ότι η τέχνη αποτελεί μέσο ανάπτυξης της κοινωνικής συνείδησης, καθώς και εκείνοι που διαλέγουν να μυηθούν στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της τέχνης.

Τα Εικαστικά Εργαστηρία μπορούν να προσδιορισθούν ως χώρος ανάπτυξης ενός πολιτιστικού και εικαστικού λεξιλογίου. Με τον πλούτο των αισθητικών του ιδιωμάτων, επιχειρούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ατόμων που με γνώση, φαντασία και κριτικό πνεύμα θα θεμελιώσουν με δεξιότητα την ίδια τους τη ζωή.”

κιν 6945.107.886
email : artdytika@gmail.com
http://artdytika.weebly.com/

Did you like this? Share it: