Τιτάνες

Η Κοιν.Σ.ΕΠ δραστηριοποιείται στην παραοχή υπηρεσιών υδραυλικές εγκαταστάσεις και λοιπές υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως (βάψιμο, σιδηροκατασκευές, καλλωπισμός πάρκου κ.α). Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.ΕΠ έχουν ειδικές γνώσεις στον κατασκευαστικό κλάδο (μηχανικοί, υδραυλικοί κα).

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 694 549 5994
Διεύθυνση: Παλάμας Καρδίτσας

Did you like this? Share it: