Το Μπακάλικο των Αχαρνών

« ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ Των ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. »με έδρα τον Δήμο Αχαρνών, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην προώθηση και διανομή αγροτικών προϊόντων και αρωματικών φυτών, καθώς και στη δημιουργία, προώθηση και διανομή τυποποιημένων προϊόντων, μέσω καταστήματος και ηλεκτρονικής πύλης πωλήσεων.

Μεγ. Βασίλειου και Αχ. Ιππέων, Προφ. Ηλίας, Αχαρναί
Τηλ: 697 9825 728

Did you like this? Share it: