Φυλώ

Η επιχείρηση «Φυλώ» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Ως ΚοινΣΕπ η «Φυλώ» αποσκοπεί στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορά στην παραγωγή προϊόντων σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων.

Πιο συγκεκριμένα στόχος της είναι η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας όλων των μελών της επιχείρησης (επαρχία Πτελεού Μαγνησίας). Πρωτεύων στόχος είναι η παραγωγή απολύτως φυσικών προϊόντων για καθαρισμό και περιποίηση σώματος ρούχων κι επιφανειών μέσω μια επιχείρησης η οποία θα διασφαλίσει ποιοτική εργασία σε ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας και θα αξιοποιήσει την ποιοτική τοπική παραγωγή.

nikoltheod@teemail.gr
Αγ. Θεόδωροι Πτελεού
ΤΚ 37008
Δ. Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας
τηλέφωνο 2422 092183
email philo.koinsep@gmail.com
website www.philo-natural.gr

Did you like this? Share it: