Χίων

” Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει εμπορική ιδιότητα και συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 από εργαζομένους της Χ.Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α. (μόνιμο και εποχικό προσωπικό) με σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερος σκοπός είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, του Ορεινού Όγκου και των Τουριστικών Προορισμών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Για την ευόδωση του σκοπού αυτού και στην περίπτωση ανάληψης οποιασδήποτε δραστηριότητας επί του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού, η «ΧΙΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» δεσμεύεται να εντάσσει στο δυναμικό της όλους τους εργαζομένους της Χ.Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α. αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό την πολύτιμη εμπειρία τους. Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων εργασίας πέραν των δραστηριοτήτων της Χ.Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α. οι προσλήψεις θα γίνονται με κριτήρια κοινωνικά και μορφωτικά. Πέραν των συμφωνηθεισών αμοιβών, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ως κίνητρο παραγωγικότητας, ποσοστό επί των κερδών.

Η «ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι συνεταιρισμός υπαλλήλων της «Χιονοδρομικό Φαλακρού Α.Ε.» οι οποίοι διαθέτουν δωδεκαετή εμπειρία στη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού. Μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού είναι, ο Διευθυντής της «Χιονοδρομικό Φαλακρού Α.Ε.» με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση χιονοδρομικού κέντρου, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών που προσέλαβε η «Χιονοδρομικό Φαλακρού Α.Ε.» από το 2001, τον εκπαίδευσε επί διετίας στην λειτουργία – συντήρηση των εναέριων και συρόμενων αναβατήρων με Ιταλό εκπαιδευτή που απέστειλε ειδικά για τον σκοπό αυτό η κατασκευάστρια εταιρεία των αναβατήρων LEITNER SPA και τον χρησιμοποιεί από τότε ως προϊστάμενο εκμετάλλευσης αναβατήρων και χιονοδρομικού κέντρου καθώς διαθέτει και πτυχίο στελέχους τουριστικών επιχειρήσεων. Το ίδιο μέλος έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο για την διάσωση – απεγκλωβισμό από εναέριους αναβατήρες, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων και μικρών καταλυμάτων» και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Χιονοδρομία : Χειρισμός – Συντήρηση Αναβατήρων».

Η «ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. επιπλέον εξασφαλίζει την συνέχιση λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου από την «Χιονοδρομικό Φαλακρού Α.Ε.» ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου καρτών εισιτηρίων (τεχνολογίας RFID) καθώς κατασκευαστής και ιδιοκτήτης του είναι μέλος του συνεταιρισμού.

(Σημείωση: στην προκήρυξη του διαγωνισμού της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση του Χ.Κ Φαλακρού ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τριετή εμπειρία σε χιονοδρομικές εγκαταστάσεις – στη λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων και η διάθεση Ειδικού Ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου καρτών εισιτηρίων τεχνολογίας RFID (άρθρο 5 παράγραφος 5.2 υποπαράγραφος 5 και άρθρο 8 παράγραφος 8.2 υποπαράγραφος 2).

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ με αριθ. 010375ΕΞ/15-11-2012 (ΦΕΚ Β 3500/31-12-2012) των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού με την οποία παραχωρείται η χρήση και εκμετάλλευση της δημόσιας δασικής έκτασης και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δίδεται επιτέλους η δυνατότητα απομάκρυνσης όλων των αυθαίρετων ψευδοκατασκευών που υφίστανται στο χιονοδρομικό Φαλακρού και δυσφημούν την λειτουργία του.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού επιτέλους θα πρέπει να συμβαδίσει με την νομιμότητα και να αποκτήσει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων. Η σωστή οργάνωση – εκμετάλλευση μπορεί να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων, όπως παρουσιάζεται στην πρόταση διαχείρισης που καταθέτουμε στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, δείχνει ότι δεν είναι δυνατή η αυτοδύναμη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην παρούσα φάση. Η αρωγή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ θεωρείται επιβεβλημένη όπως τις δύο τελευταίες χιονοδρομικές περιόδους, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατη η επαναλειτουργία του Χ.Κ. Φαλακρού μετά την αναστολή της περιόδου 2010-11. Είναι απαραίτητη η ανακατανομή και επέκταση των δραστηριοτήτων ώστε η διαχείρισή του να είναι τουλάχιστον οικονομικά ισοσκελισμένη.

Η ανάληψη της διαχείρισης του Κέντρου από την «ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο – καινοτόμο για τη λειτουργία του, καθώς μέτοχοι είμαστε εργαζόμενοι με δωδεκαετή εμπειρία και έχουμε αγαπήσει και ταυτιστεί με το βουνό. Εξάλλου η ορθή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξή του είναι αυτονόητη, καθώς είναι συνυφασμένη με το μέλλον των ίδιων των οικογενειών μας.

Είμαστε εγγυητές για τη μη: καιροσκοπική λειτουργία του Κέντρου, της γκετοποίησής του, του Κέντρου της παρέας, της εξυπηρέτησης τοπικών μικροσυμφερόντων και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Είμαστε εγγυητές για την πρόοδό του, την βελτίωση της λειτουργίας του, την περαιτέρω ανάπτυξή του, την δυναμική παρουσία του στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και πανελλαδικά. Όλα αυτά τα χρόνια με την εργατικότητά μας, την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, δώσαμε εξετάσεις και πετύχαμε.

Ως εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια στο Χ.Κ Φαλακρού, όλο το μόνιμο και εποχικό προσωπικό που είμαστε τα μέλη της «ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., δεν είχαμε και δεν εξυπηρετήσαμε ιδιοτελή συμφέροντα που ως γνωστόν αυτά οδήγησαν σήμερα το βουνό σε αδιέξοδο και μαρασμό. Ελλείψει εσόδων, με την εγκατάσταση και οικονομική εκμετάλλευση αυθαίρετων παραπηγμάτων και παράνομων κτισμάτων από τρίτους, το Χιονοδρομικό Κέντρο χρόνο με το χρόνο οδηγήθηκε στην απαξίωση, η Εταιρία διαχείρισης σε οικονομική κατάρρευση, με αποκορύφωση την αναστολή λειτουργίας του την περίοδο 2010-2011.

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Κέντρου ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, την προώθηση της απασχόλησης και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Εγγύηση για τα παραπάνω είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που θα εκπέμψουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία, η οποία βιώνει σήμερα πιο έντονα από κάθε άλλη περιοχή της Περιφέρειάς μας, τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η διαχείριση του Χιονοδρομικού Κέντρου, από την «ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., αποτελεί επιλογή ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή στα πλαίσια του σκοπού που ορίζει το καταστατικό της, αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης λειτουργίας των φορέων που τη στηρίζουν (πολιτιστικοί σύλλογοι, παραγωγικοί συν/σμοί γυναικών, αθλητικοί σύλλογοι κ.λ.π.).

Είναι σαφές ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα απαιτείται η στρατηγικής σημασίας αρωγή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ όπως όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, καθώς η ολοκληρωμένη διαχείρισή του από το Συνεταιρισμό των εργαζομένων, σηματοδοτεί και την οριστική οικονομική εξυγίανσή του και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του τα επόμενα χρόνια. “

Ο Πρόεδρος της
«ΧΙΩΝ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Προσώτσανλη Περικλής

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ηπείρου 22α, Δράμα 661 00, Ελλάδα
τηλ. 6944798758, mosxou@engineer.com

Did you like this? Share it: