Χαρούπι

Στο Χαρούπι, προτείνουμε προγράμματα οικο-βιωματικής εκπαίδευσης, αλληλέγγυου/οικολογικού τουρισμού και εναλλακτικών θεραπειών, με θεματικές ενότητες που περιστρέφονται γύρω από τη φύση, την τέχνη, την επιστήμη και την παράδοση. Τα προγράμματα είναι θεματικά και τα μέσα είναι η παρατήρηση, η δράση και η δημιουργικότητα. Στόχος είναι να διαδίδονται αξίες και πρακτικές που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, τη συμμετοχικότητα, τη συνεργατικότητα, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και το σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας και προάγοντας παράλληλα την ψυχική υγεία.

Χουδέτσι – Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 6977074764
Email: alexperisteraki@yahoo.com και charoupi@gmail.com