Η ΑΣΠΙΔΑ Κοιν.ΣΕΠ είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, στην Λάρισα, που κύριό στόχο έχει, με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως των νέων σε θέματα οικολογικής ισορροπίας, περιβαλλοντολογικής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2019 και ώρα 15:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 49 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 16 Απριλίου ημέρα Τρίτη του έτους 2019 και…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση…