Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 13 Μαΐου 2019 ημέρα  Δευτέρα του έτους 2019 και ώρα 16:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 50 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 02 Μαΐου 2019 ημέρα  Πέμπτη του έτους 2019 και ώρα 20:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2019 και ώρα 15:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ,…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 49 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 16 Απριλίου ημέρα Τρίτη του έτους 2019 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ,…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 48 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11 Απριλίου ημέρα  Πέμπτη του έτους 2019 και ώρα 18:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της…

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 04 Απριλίου ημέρα  Πέμπτη του έτους 2019 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 30 Μαρτίου ημέρα  Παρασκευή του έτους 2019 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας…