ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2019 και ώρα 15:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 49 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 16 Απριλίου ημέρα Τρίτη του έτους 2019 και…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 48 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11 Απριλίου ημέρα  Πέμπτη του έτους 2019…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα…