ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 16:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 07 Ιανουαρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…