Αθήνα 06/03/2018 Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κύριοι, Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής…