ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 04 ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 18 Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου της…