ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη Στο Καρπενήσι σήμερα 11 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας…

Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη Στο Καρπενήσι σήμερα 3 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην…

Στην Καλαμάτα σήμερα, Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:35, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν. Σ. Επ. «gustus», η οποία αποτελείται από τους: Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα, 05/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της ΑΡΙΣΤΟΝ Κοιν.Σ.Επ, Μ. Μπότσαρη 112, η Διοικούσα Επιτροπή αυτής κατόπιν…

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία οι ΚοινΣΕπ υποχρεούνται στην λειτουργία ιστοσελίδας για την ανάρτηση των προσκλήσεων για σύγκληση γενικής συνέλευσης όσο και για την ανάρτηση των…