ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 16 Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη Στο Καρπενήσι σήμερα 11 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Ζηνοπούλου…

Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από Μη Μέλη Στο Καρπενήσι σήμερα 3 Αυγούστου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Ζηνοπούλου 30 στο…

Στην Καλαμάτα σήμερα, Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:35, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της Κοιν. Σ. Επ. «gustus», η οποία αποτελείται από τους: Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη Αλέξανδρο Βασίλειο, Ιωάννη Ταμπάρη , Χρύσα Νικηφόρου και Βασιλική Μέντη,…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα, 05/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της ΑΡΙΣΤΟΝ Κοιν.Σ.Επ, Μ. Μπότσαρη 112, η Διοικούσα Επιτροπή αυτής κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη…
Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την κοινωνική οικονομία οι ΚοινΣΕπ υποχρεούνται στην λειτουργία ιστοσελίδας για την ανάρτηση των προσκλήσεων για σύγκληση γενικής συνέλευσης όσο και για την ανάρτηση των δράσεων των εθελοντών της. Αν εσείς δεν έχετε ιστοσελίδα ελάτε…