Η “ΒΕΓΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ”, είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργειου Εργασίας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και συστάθηκε το 2015 από μια μικρή…

Στην οδό Πατρέως 86 δημιουργήθηκε η πρώτη καφετέρια της Πάτρας στην όποια εργάζονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας- μέλη του ΣΟΨΥ Πάτρας. Ο χώρος λειτουργεί και ως πολιτιστικός- εκθεσιακός. Πραγματοποιούνται…

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικής και πράσινης οικονομίας με επίκεντρο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και το περιβάλλον. Η εταιρία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου και εταιρικού δυναμικού για την…

Η «ΟΑΣΙΣ» αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια αφού είναι ο μοναδικός φορέας υποστήριξης στο χώρο των εξαρτήσεων, που δημιουργήθηκε από πρώην χρήστες και μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα, μετά από 12…

Μια «μικρή καντίνα», με υπαλλήλους μόνο άτομα με αναπηρία, έχει αρχίσει να λειτουργεί στην πόλη του Βόλου, σε κτήμα με δέντρα, αρωματικά φυτά, ξύλινα τραπεζάκια πικ – νικ και ρετρό…

Το ”ΜΑ…ΖΕΙ” είναι ο πρώτος συνεταιρισμός ένταξης ΑμεΑ και ευπαθών ομάδων του Πειραιά (Α0077). Έχει έδρα του την Κυπαρρισίας 23, Πειραιάς και μοναδικό πρατήριο πώλησης(ο χώρος έχει παραχωρηθεί απο το…

“Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή, και…

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ) Ένταξης νέων με αυτισμό / νοητική αναπηρία. Καλλιέργεια και πώληση αγροτικών προϊόντων, μεταποίηση και πώληση αγροτικών προϊόντων, υπηρεσίες φροντίδας κήπων, κατασκευή και πώληση ειδών δώρου και…

Η «Δροσοσταλίδα» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εργάζεται στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και βιώνουν κοινωνικό στίγμα. Μέσα από…

Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Η…