Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», όπως και όλοι οι άλλοι Κοι.Σ.Π.Ε., είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, που θεσμοθετήθηκε με τον πρωτοποριακό νόμο 2716/1999. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. εποπτεύεται…

Το πολιτιστικό καφενείο «Διαδρομές» είναι το πιο πρόσφατο εγχείρημα του ΚοιΣΠΕ του 10ου τομέα ψυχικής υγείας και απασχολεί άτομα με ψυχικά προβλήματα, τέσσερα άτομα συγκεκριμένα. Μέσα από αυτό το καφενεία, περισσότερο μας ενδιαφέρει ο κόσμος να δει την ποιότητα και…