“Άνθρωποι της δράσης, οραματιστήκαμε ένα διαφορετικό “επιχειρείν” και αναζητήσαμε έναν τρόπο για να οργανώσουμε μία επιχείρηση αλληλεγγύης και κοινωνικού χαρακτήρα. Κοινοί στόχοι, κοινές ιδέες και η ανάγκη να δημιουργήσουμε από…