Η Κοιν.Σ.Επ. “ΘΕΟΓΕΝΗΣ” συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 στο Τυχερό του Νομού Έβρου, και πήρε οριστική βεβαίωση από το μητρώο κοινωνικής οικονομίας τον Φλεβάρη του 2015. Παρεμβαίνουμε αποφασιστικά στην τοπική…

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων «Το Αγνό», είναι πρωτοβουλία συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ». Έχοντας αναγνωρίσει το κενό στην δημιουργία συνεταιριστικών…

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας  «Μέλι με συνείδηση», είναι πρωτοβουλία συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ». Έχοντας αναγνωρίσει το κενό στην δημιουργία συνεταιριστικών μοντέλων…