Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων Επαναχρησιμοποίηση | Reuse | Κοινωνική Οικονομία | Μεταχειρισμένοι Υπολογιστές Η «Έλευσις» είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2014 από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων…