Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Επι-χειρών στεγάζεται στην οδό Π.Σούλου 16, στο Αγρίνιο και αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Στο ισόγειο εκτίθενται οι δημιουργίες των μελών της επιχείρησης και λειτουργεί ένα μικρό…