Η Ορεινή είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) που ιδρύθηκε το 2015, από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων ευαισθητοποιημένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με όραμα να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για…