Οι ιδέες συνήθως γεννιούνται στην αναγνώριση μιας έλλειψης. Αυτή η αναγνώριση επιτρέπει την ανάπτυξη της φαντασίας, που είναι η τροφή του ονείρου που οδηγεί στην καινοτομία, τη δημιουργία δηλαδή μιας…

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνδρου (Άνδρος ΚοινΣΕπ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014. Δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για την Άνδρο, τη φύση, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της. Καθένας μας…