Η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Προστασία του Μαινάλου» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ.» και στα Αγγλικά «WE PROTECT THE FOREST, SOCIAL ENTERPRISE», είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της…

Με έδρα τον Τυρό Αρκαδίας δημιουργήθηκε μια νέα εταιρία με την επωνυμία “α χώρα νάμου”. Mόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή του ονόματος στην Τσακώνικη διάλεκτο θέλοντας να δώσουμε από…

Την Κοιν.Σ.Επ. “5ENTE” ιδρύσαμε μια ομάδα πέντε φίλων. Κοινό χαρακτηριστικό μας είναι η αγάπη μας για τα Άνω Δολιανά, την Αρκαδία, το όρος Πάρνωνα και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου…