Η επιχείρηση «Φυλώ» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Ως ΚοινΣΕπ η «Φυλώ» αποσκοπεί στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση…

Η Music View Κοιν.Σ.Επ. είναι μια ομάδα ατόμων που δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης ανάδειξης των υπηρεσιών της και ένταξής της στην ευρύτερη αγορά μέσω της κοινωνικής οικονομίας. Κάποια από τα…

Είμαστε η Κοιν.Σ.Επ Αγκαλιά Ζωής, εδρεύουμε στο Βόλο και είμαστε εγκεκριμένοι από το μητρώο κοινωνικής οικονομίας. Σκοπός μας είναι η παροχή φροντίδας και βοήθειας σε άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ και…