” Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει εμπορική ιδιότητα και συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 από εργαζομένους της Χ.Κ. Φαλακρού Α.Ε. Ο.Τ.Α. (μόνιμο και…

“Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή, και…

-Η ανάγκη συστηματικής παραγωγής αγνών προϊόντων στην περιοχή μας, από ανθρώπους που γνωρίζουν τις παραδοσιακές τεχνικές στην παραγωγή χειροποίητων και παραδοσιακών ζυμαρικών, κεραλοιφών και αγνών σαπουνιών και με σύμμαχο τα…

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ δραστηριοποιείτε στον χώρο του εμπορίου κυρίως αγροτικών προϊόντων αλλά και ειδών παντοπωλείου . “από το χωράφι, στο ράφι”. Η έδρα του βρίσκετε στην Δράμα στην οδό…