Η Κοιν.σ.επ. «ΕΠΙ.ΝΟ.Ο» δημιουργήθηκε ως νομική μορφή τον Ιούλιο του 2015 βάσει του νόμου 4019/2012, από επτά κοινωνικούς εταίρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ενεργοί πολίτες σε περιβαλλοντικές οργανώσεις ,…

Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι – σύμφωνα με τους…

“Η Συνεταιριστική Κοινωνική Επιχείρηση Ηλείας Σ.Κ.Ε.Π.Η είναι μία προσπάθεια από γυναίκες που προέρχονται από όλο το Νομό Ηλείας εδράζεται στην ιδέα της δραστηριοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της ανάπτυξής της…

Η «DeepGreece» από τις 6-11-2013, έχει πλέον και την επίσημη νομική μορφή της ως: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Με έδρα την πόλη της Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας –…