Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Η Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ( παραγωγικού σκοπού ) που διαθέτη το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της , που προέρχονται από την διαχείριση…