“Στις 31 Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε η σύνταξη του καταστατικού (μετά και από τις απαραίτητες προσθήκες – διορθώσεις) και στις 2 Απριλίου κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του…