“Ένας συνεταιρισμός γυναικών στην Κάλυμνο αξιοποιεί την φρέσκια ψαριά που δεν φτάνει στην αγορά, συνήθως λόγω πολύ χαμηλών τιμών, δημιουργώντας εκλεκτά προϊόντα μεταποίησης, συνεισφέροντας έτσι στο εισόδημα των ντόπιων ψαράδων.…