Οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α) η προαγωγή της τέχνης του χοροθεάτρου, του θεάτρου και του χορού, και της μουσικής, σε όλες τους τις μορφές,…

Η ιδέα της κομποστοποίησης είναι μια παλία πρακτική στη χώρα μας καθώς είναι κομμάτι του αγροτικού μας πολιτισμού. Η ιδέα της συνοικιακής κομποστοποίησης είναι μια καινοτομία που επηρρεάζεται από στοιχεία…

Ως «Προσεχώς» είμαστε μία συνέλευση ατόμων με κοινές αρχές και προβληματισμούς. Μέσα από ένα πωλητήριο κυρίως μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτότητα του παραγωγού και βασιζόμαστε στις αρχές…