Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, ανήκει στην κατηγορία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Κοινωνικού Συλλογικού Σκοπού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον,…

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΖΕΙΔΩΡΟΝ ιδρύθηκε σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου 4019/2011, με αριθμό μητρώου κοινωνικής επιχειρηματικότητας (Α.Μ.Κ.Ε.) Δ00727 Ο συνεταιρισμός έχει έδρα τον Δήμο Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σκοπός του συνεταιρισμού…

Ο Κρατήρας είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ), η οποία δημιουργήθηκε το 2015 από μια ομάδα αρχαιολόγων, μουσειολόγων και ξεναγών. Δραστηριοποιείται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία με έδρα την πόλη της…