Από το 2014 μετράει χρόνο λειτουργίας η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Αμάλθεια» στη Ροδόπη. Πρόκειται για την σύμπραξη 5 ανέργων ατόμων, τα οποία επέλεξαν να επενδύσουν στον Πρωτογενή Τομέα και συγκεκριμένα…

Η Κοιν.Σ.Επ. Θράκης Κίνητρο, ιδρύθηκε το 2013 στην Κομοτηνή από μια ομάδα νέων ανθρώπων με διαφορετικές γνώσεις κι εμπειρίες, με κοινό παρανομαστή τον οραματισμό, τη διάθεση και τον ενθουσιασμό για…

Ο Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» με το διακριτικό τίτλο « ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών…