Είμαστε μια ομάδα με κοινό στοιχείο την έμφαση σε κοινωνικές αξίες και την μέριμνα για την ύπαρξη θετικού απόηχου στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ο Δραστήριος και…

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Κ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ Κ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ…ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Κ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ…

“Η Κοιν.Σ.Επ. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ» είναι η δεύτερη επιχείρηση γαστρονομίας που αποτελείται επίσης από γυναίκες και δραστηριοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου. Στόχος της επιχείρησης είναι η παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών τοπικών εδεσμάτων…

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ συμβάλει με την λειτουργία της στην τοπική ανάπτυξη, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τον πλούσιο διατροφικό μας πολιτισμό: Α) Με την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και γεύσεων…

“Η Θεραπαινίς ασχολείται με την κοινωνική φροντίδα. Ειδικότερα, τα μέλη της επιθυμούν και οργανώνονται αυτή την εποχή ώστε να εργαστούν σε δυο βασικές κατευθύνσεις: 1) υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι για…

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ» είναι κυρίαρχα ένας χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά βρεφικής – προσχολικής ηλικίας και σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα…

“Οι σκοποί της Κοιν.Σ.Επ. «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 1.Καθαριότητα κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων με χρήση κάθε αναγκαίου μέσου. 2.Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων. 3.Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφορά τους…

Η Ορφέας Κοιν.σ.επ. άρχισε να σχηματίζεται το καλοκαίρι του 2011 και να σχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας της και τους καταστατικούς σκοπούς της. Την Άνοιξη του 2012 της παραχωρήθηκαν από τον…