Η  Sigma Group  είναι ένας  Ελληνικός  Όμιλος  Επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε  τον  Ιανουάριο  του 2015, από  μέλη, που κατοικούν μόνιμα στην  Ελλάδα, με σπουδές και διασυνδέσεις στο εξωτερικό  και   που αποτελούν …

Τον Μάρτιο του 2014 παρακολουθήσαμε σεμινάρια του ΤΟΠΣΑ με θέμα : Κοινωνικοι Φροντιστές και ύστερα από την παρότρυνση του σεμιναρίου και τον εθελοντισμό μας στον αθλητισμό αποφασίσαμε την ίδρυση της…