Η “Λευκογαία” ιδρύθηκε μετά από δημόσια πρόσκληση σε συζήτηση όλων των πολιτών της Λευκάδας, με θέμα την ανακύκλωση. Σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και μέσα από…