Η  SILICIUM  KOIN.Σ.ΕΠ  δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων δυναμικών ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: Διοργάνωση Εκθέσεων- Εκδηλώσεων. Διακόσμηση- Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Αρχιτεκτονική Τοπίου- Κηποτεχνία Υπηρεσίες Διαφήμισης ,…

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΡΟΤΑΣΙΣ είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ » και το διακριτικό τίτλο « ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του…