Η  “Νικάνδρη-Πολιτιστική Δράση-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, έχει στόχο να συμβάλει (κατά τις δυνάμεις του) στην πολιτιστική και οικονομική πρόοδο της Νάξου και στην αξιοποίηση νέων ανθρώπων για περιορισμό της ανεργίας. Πρόεδρος και υπεύθυνος…