Στην οδό Πατρέως 86 δημιουργήθηκε η πρώτη καφετέρια της Πάτρας στην όποια εργάζονται άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας- μέλη του ΣΟΨΥ Πάτρας. Ο χώρος λειτουργεί και ως πολιτιστικός- εκθεσιακός. Πραγματοποιούνται…

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΠΙΣ και το διακριτικό τίτλο « ΘΕΣΠΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και…

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού…

“Η εν λόγω κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση έχει ως επιδίωξη (σκοπό) το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των…

Ο κοινωνικός μας σκοπός είναι μέσω των διαφόρων ειδών γυμναστικής να βοηθούμε πρώτον άτομα που έχουν διάφορες μορφές δυσκολίας στην κίνηση είτε από ατύχημα ασθένεια η άλλη αιτία να καλυτερεύσει…

Ένα ελπιδοφόρο συλλογικό οικολογικό και κοινωνικό συνεταιριστικό εγχείρημα ξεκίνησε στην Πάτρα τον Δεκέμβριο του 2013, η ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην πηγή», με 170 μέλη, με στόχο την οικολογική και κοινωνική διαχείριση…