Η Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) Gaia Prespa ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2014 στις Πρέσπες. Ο τόπος ιδιαίτερος και μοναδικός και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται ταιριαστές με το περιβάλλον. Στους πρόποδες του…