Οι Παράξενες Μέρες είναι μια κοινωνική συνεταιριστική ομάδα για τις εκδόσεις που ξεκίνησε στο Ρέθυμνο το 2012. Επιλέξαμε τη μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης όχι επειδή θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα…

Το συνεταιριστικό φροντιστήριο ”Κοχλίας” αποτελεί την υλοποίηση ενός εγχειρήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων προς τους Ρεθυμνιώτες μαθητές. Ο Κοχλίας ως αστικός κοινωνικός συνεταιρισμός…