Η επιχείρηση «Βιότροπο και Ζείδωρος» δραστηροποιείται στο χώρο της υγιεινής διατροφής με στόχο την ποιότητα Ζωής. Για την  εκπλήρωση των σκοπών της στις βασικές της προτεραιότητες είναι η ίδρυση και…

Η υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείριση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού με την προσεχή επωνυμία «Πολύμορφη» στόχο έχει τη δημιουργία ενός πολυμορφικού, επισκέψιμου, αγροτικού πάρκου στο Νέο Πετρίτσι Σερρών με…

“Καθόλου άγνωστη δεν είναι η καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) στην Ελλάδα, αλλά θεωρούνται νέες καλλιέργειες. Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προσαρμόζονται σε όλα τα εδάφη δίνοντας ικανοποιητική παραγωγή,…

Η Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.σ.επ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε από άτομα Δημότες του Δήμου Αμφίπολης 1.Σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων…

Η Κερκίνης Γη Κοιν.Σ.Επ., δραστηριοποιείται στο αγροδιατροφικό τομέα , παρέχοντας υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα από αγνές πρώτες ύλες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τρόφιμα διατροφικής αξίας και ποιότητας ανάλογα των…

H ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΑΜΚΕ Δ00921) είναι μια Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Ιδρύθηκε το 2015 και πρόκειται ουσιαστικά για έναν αστικό συνεταιρισμό Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, που λειτουργεί  στο…