Η «Εν.Το.Πο. Σύρο» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και είναι η πρώτη Κοιν.Σ.Επ με έδρα τη Σύρο. Το όνομά της είναι ακρωνύμιο που προκύπτει από τους τρεις βασικούς άξονες δράσης…

Στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες, που δραστηριοποιούμαστε στον κοινωνικό ιστό των Κυκλάδων μέσα από δράσεις συλλογικότητας, μέσα από τοπικά δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί και μέσα από θέσεις ευθύνης…

Η Κοιν.Σ.Επ. “ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 στη Σύρο, από πολίτες που πιστεύουν στη δύναμη της συνεργασίας, στην αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης…